František Vambera

Pec pod Sněžkou 331 | Nezávislý kandidát

 

Kdo jsem

Jmenuji se František Vambera, je mi 68 let. Pracoval jsem 10 let u firmy Montas Hradec Králové po montážích v ČR a zahraničí. O roku 1980 jsem pracoval jako řidič i vlekař ve středisku Lyžařské vleky Pec pod Sněžkou. V roce 1990 jsem byl pověřen řízením tohoto střediska a následně od 1. 1. 1993 ředitelem Ski Pec a.s. V dubnu 2011 jsem odešel do důchodu.
Manželka Olga pracovala od roku 1974 v recepci hotelu Hořec, poté jako tajemnice Městského úřadu a následně vedoucí pensionu Sasanka. Syn Filip narozen 1973, po absolvování Technické univerzity Liberec, již v Liberci zůstal.

Co chci

Jsem pecký patriot, zajímá mne historie Pece pod Sněžkou i Velké Úpy. Měl jsem velké štěstí, že jsem poznal řadu starousedlíků, z nichž někteří už bohužel nejsou mezi námi.
Procestoval jsem řadu horských středisek, nejen v Evropě a tak mohu porovnávat. U nás spatřuji neblahý trend, kdy se místní občané stávají občany druhé kategorie a nerozhodují o prostředí ve kterém žijí. To chci změnit.