01 - Pec - Kolínská bouda - Černá hora - Vlašské boudy - Velká Úpa

16 km, náročnost 7/10, vhodné pro zdatnější cyklisty, nevhodné pro děti.

Velmi pěkná místa na vrcholcích můžete navštívit s cyklotrasou č. 01. Z centra Pece se vydejte směrem k lanové dráce Hnědý vrch. Méně zdatní cyklisté mohou využít letního provozu LD a vyvézt se na vrcholky. Odtud pak pokračujete kolem Lesní boudy k Husově boudě. Zdatnější cyklisté si kopec vyjedou po silnici označené jako "Jardy Dostálka". 

Pokračujete kolem Kolínské boudy, kde se můžete občerstvit před další cestou. Dále po červené až na Václavák. Zde je takzvaná Studánka přátelství a začíná zde Javoří důl, který odděluje světlou horu od Javoru. 

Před prudkým stoupáním nad Václavák uhněte doleva kolem Černohorského rašeliniště na 1. naučnou Krkonošskou cyklostezu. Po té pojedete po nádherných vrcholových partiích s neopakovatelnými výhledy až na Pěticestí.

Zde se dáte doleva a po Thámově cestě dojedete až na Vlašské boudy. Zde se cesta napojuje na silnici vedoucí až do Velké Úpy. Jedete podél obory na Fucknerově pasece a po chvilce křižujete v horní části takzvané Hlušiny. Zde je hned u lesa posezení a krásný výhled na Přední výsluní ve Velké Úpě.

Chvíli po projetí přes Hlušiny přijedete na rozcestí, kde s určitě zastavte. Je zde vidět celé údolí Velké Úpy a v pozadí Pec a Luční hora. Opět výhled, který stojí za to.

Pokračujte po vrstevnici a asi po kilometru doprava ostřed odbočte na cestu dolů k Javořímu mlýnu. 

Odtud doleva po modré, takzvané Staré cestě zpět do Pece. 

 

Mapa :