03 - Portášky - Pěnkavčí a Červený vrch

14km, náročnost 3/10, i pro méně zdatné cyklisty

Tato trasa je vhodní i pro málo zdatné cyklisty a děti. Nejprve se vyvezeme lanovou dráhou Portášky z centra Velké Úpy až na vrcholky. Kola se přepravují na lanovkách v Krkonoších zdarma. 

Od horní stanice LD Portášky se vydáme doprava po silnici a přibližně po 200m odbočíme doleva. Zde již asfalt končí a dále se jede po krásné lesní cestě. Nyní objíždíme Pěnkavčí vrch. Pozor! Asi po 500 m je doleva dolů odbočka - cesta směrem do Spáleného mlýna. Tam nejezděte. Držte se vpravo. 

Odměnou vám bude záhy nádherný výhled na Sněžku a pod ní Šímovy chalupy - zapadlou enklávu, kterou od jinud prakticky neuvidíte. Po pohodové cestě pokračujeme dál, až tečujeme velkou louku - lyžařský areál Pěnkavčí vrch. Cesta nás po mírném stoupání vyvede až téměř na vrchol Pěnkačí hory a pak se spojí opět s cestou vedoucí od Portášek. 

Na ní se dáme doleva a sjedeme dolů - po cestě až do sedla u Janovy boudy. Zde se můžeme občerstvit a hlavně pokochat okolními kopci, vpravo uvidíme nádherný masiv Světlé a Černé hory.

Pak pokračujeme rovně po silnici do lesa a asi po 500 metrech opět vyhlídka - tentokrát nádherná na celou Velkou Úpu i Sněžku. Cesta nás zavede na chatu Borůvka, kde se můžete zastavit a občerstvit. Pak zpět a v lese nad Borůvkou se dejte doprava po cestě, která vás povede kolem Červeného vrchu. I zde jsou netradiční a velmi "hluboké" výhledy na lokalitu Křižovatka.

Když nás okruh navede zpět, vrátíme se k Janově boudě a před ní uhneme doleva. Vrstevnicová svážnice nás pak kolem rozcestí Šraml dovede pohodlně zpět do Pece. 

 

Mapa :