04 - Pec - Spálený mlýn - Lví důl - Malá Úpa

31 km, náročnost 9/10, pro zdatné cyklisty a elektrokola

Jedna z perel východních Krkonoš je méně známý bráška Obřího dolu - Lví důl. Je poměrně nedostupný a mimo běžné turistické trasy, ale jako stvořený pro návštěvu na kole.

Z Pece nejprve pojedeme po silnici přes Velkou Úpu až na Křižovatku. Zde se dáme doleva směr Pomezní boudy a jedeme podél klikatící se Malé Úpy až dojedeme ke Spálenému mlýnu. Asi po 300m je odbočka doleva přes most pryč z hlavní silnice. 

Jakmile přejedeme most směr Lví důl, jedeme po osamělé silničce zprvu mírně později více stoupající. Udolím protéká Jelení potok. Asi po 4 km dojedeme až na nejzazší místo - přímo pod Sněžku do Lvího dolu. Pokud jste byli až doposud zklamaní, že nebyly vidět moc výhledy, tak vydržte, odměna se blíží. 

Ze Lvího dolu, kde se silnička stáčí o 180° začneme stoupat na Jelení horu. Asi po 500m jsme tam a čeká na nás velká odměna. Vyhlídka na Sněžku, jak ji asi neznáte. Je zde jedno z nejkrásnějších odpočívadel, co v Krkonoších jsou. 

Když pak pokračujeme dál, ohlédneme se občas přes rameno - ty pohledy na Sněžku z Jelení hory jsou nezapomenutelné. 

Silnička nás svede dále až na Šímovy chalupy, které je možné vidět z protějšího Pěnkavčího vrchu. Pokračujeme pak dál až sjedeme k hlavní silnici směrem na Pomezní boudy. My se však dáme na opačnou stranu - doprava dolů a bez námahy dojedeme z kopce až ke Spálenému mlýnu. 

Zde se dáme doprava a vystoupáme k Janově boudě. Zde se můžeme občerstvit a pokračovat dále po vrstevnicové steze zpět do Pece či Velké Úpy.

 

Mapa :