05 - Pec - Horní Maršov - Emmina stezka - Velká Úpa

20 km, náročnost 7/10, pro zdatnější cyklisty

Tuto trasu doporučujeme všem, kdo mají rádi adrenalinový mountain bike. Dovedeme vás totiž na málo známé místo - Emminu cestu, o které se jinak nikde nedozvíte a je poměrně nedostupná. 

Nejprve sedneme na kolo a sjedeme po silnici z Pece, přes Velkou Úpu, Temný důl až do Horního Maršova. Zde se vydáme doleva směr Albeřice. Asi po 500m mírného stoupání odbočíme ostře doleva na cyklotrasu K26. Mírné stoupání necháme za sebou a nastupuje pořádné stoupání. Musíme se dostat z Dolních Lysečin až na Starou horu. Na vzdálenosti 1km překonáme 200 výškových metrů.

Cesta nás zavede kolem enklávy Stará hora k rozcestníku Pod Starou horou. Zde se dejte doleva na cyklotrasu K25 - Emmina cesta. Nejprve pojedete po krásné lesní cestě, aby se pak před vámi najednou otevřely neskutečné výhledy. Emmina cesta totiž vede po vrstevnici velmi prudkého západního svahu Staré hory. Je velmi úzká a lemovaná borůvčím, malinami a keři. Vlevo dole pod vámi se klikatí údolí řeky Malé Úpy. 

Emmina cesta nás po vrstevnici povede dlouho - přes 4 km. Končí zpět dole u řeky - u Spáleného mlýna. 

Výhledů jsme si již užili dost, teď zpět do kopce - k Janově boudě a pak po Prostředním výslunní sjedeme do Velké Úpy. I zde krásné výhledy na rozsáhlé údolí Velké Úpy a svahy Světlé a Černé hory.

 

Mapa :